KURULLAR

KONGRE EŞ BAŞKANLARI

Op. Dr. Mustafa Erşin
ETUD Yön. Kur. Başkanı
 
1986 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştığı yıllarda karşılaştığı Magnetorapi yöntemi sonrasında Geleneksel  ve Tamamlayıcı Tıp yöntemlerine yönelerek bu alanlarda uygulama ve eğitimlere başladı.  ETUD Yönetim Kurulu Başkanlığı,  Klasik Homeopati Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, KUHD Klinik Uygulamalı Hipnoz Derneği üyeliği ile birlikte İzmir Tabip Odası bünyesinde oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Komisyonu 2.dönem başkanlığını  yapmıştır. Şu an hala Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının birçoğunda çalışmalarını sürdürmektedir.
Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Cabıoğlu
(Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi-Fizyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi)
 
Başkent Üniversitesi Tıp fakültesi bünyesinde “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezini” 2015 yılında kurdu. 2000 yılından başlamak üzere birçok dönem “Sağlık Bakanlığı Akupunktur Bilim Kurulu” ve en son olarak da 2017 yılında “Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bilim Kurulu” üyeliğe seçilmiştir ve göreve devam etmektedir. Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği 2. Başkanıdır. World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies (WFAS) yönetim kurulu üyesidir. Akupunktur konusunda 45 adet SCI, SCI Expanded ve Yurtdışı indexlerde bulunmaktadır.

BİLİM KURULU BAŞKANI

Prof. Dr. Cemal Çevik
Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Der. Yön. Kur. Başkanı
 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesini 1975 yılında bitirdi. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Tip Fakültesi Tıbbi Biyokimya bölümüne Yardımcı doçent olarak girdi. Aynı bölümde önce doçent sonra profesör oldu. TC. Sağlık Bakanlığının verdiği yetki ile i Türkiye’de ilk kez resmi olarak akupunktur kurslarını başlattı ve eğitim vermeye devam etmektedir.  Gazi Üniversitesi  Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezini kurarak başkanlığını yaptı. Halen Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği başkanı olarak akupunktur, Fitoterapi, Sülükle tedavi, Kupa ve hacamat tedavisi, Biyoenerji, Radyestezi gibi tamamlayıcı tıp alanında  çalışmalarını devam ettirmektedir.

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Cabıoğlu
 
Başkent Üniversitesi Tıp fakültesi bünyesinde “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezini” 2015 yılında kurdu. 2000 yılından başlamak üzere birçok dönem “Sağlık Bakanlığı Akupunktur Bilim Kurulu” ve en son olarak da 2017 yılında “Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bilim Kurulu” üyeliğe seçilmiştir ve göreve devam etmektedir. Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği 2. Başkanıdır. World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies (WFAS) yönetim kurulu üyesidir. Akupunktur konusunda 45 adet SCI, SCI Expanded ve Yurtdışı indexlerde bulunmaktadır.
Prof. Dr. Ahmet Kalaycıoğlu
 
1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Gazi Üniversitesi Akupunktur Sertifikası, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kupa uygulaması, mezoterapi,ozon,sülük, fitoterapi sertifikaları bulunmaktadır. Atatürk Üniversitesi,Gazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesinde akupunktur, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde eğitim eğiticiliği yapmıştır. 2004 sonrası ülkemizde yapılan Ulusal ve Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile ilgili yapılan kongrelerde ve sempozyumlarda bilim kurulu üyeliği yapmıştır. Çok sayıda bilimsel çalışmaları ve Uluslararası yayınları mevcuttur.
Prof. Dr. Aylin Tarcan
 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Yenidoğan (Neonatoloji) uzmanıyım. Hacettepe Üniversitesi Tıp Faku¨ltesinden 1990 yılında mezun oldum. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimimi1992-1996 yıllarında Ankara Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yaptım. 2001 de Başkent Üniversitesinde yenidoğan uzmanı, 2005 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldum. Sağlığın sadece bedensel değil, duygusal ve zihinsel olarak bir bu¨tu¨nlu¨k ve iyilik hali olduğunun bilincinde, hekim ve araştırmacı olarak çalışıyorum.
Prof. Dr. Banu Çaycı
 
1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.1995 yılında gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D.’da uzman oldu. 2011 yılında profesör unvanını aldı.2018 yılına değin Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. görev yapmıştır. SCI’ de kayıtlı 80 adet makalesi, bir kitap çevirisi, 200’ den fazla kongre bildirisi vardır. Gazi Üniversitesi Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi müdürlüğü ve merkez bünyesinde açılan akupunktur eğitimi kursunun koordinatörlüğü görevini yapmıştır. Halen özel muayenehanesinde hasta bakmaktadır.
Prof. Dr. Cihan Aksoy
 
Prof. Dr. Cihan Aksoy 1973 Yılında İstanbul Erkek lisesinden mezun olmuştur. 1979 Yılında Çukurova üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra İzmir Atatürk Hastanesinde Neurosurgery uzmanlığı yapmıştır. İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor olarak çalışmıştır. Bir çok ülkede hizmet verdikten sonra Türk Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Derneği Başkanlığı yapmış, Türk Manuel Tıp Derneği Kurucusu ve Başkanlığının yanı sıra; Temel, Tamamlayıcı Destekleyici Tıp Derneği (TETAD) kurucusu ve Başkanıdır.
Uzm. Dr. Ender Saraç
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur ve 1990 yılından bu yana Ayurveda çalışmaları yapmaktadır. Ayurveda eğitimi ve Aile Hekimliği ihtisası olan Dr. Ender Saraç’ın ayrıca Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı Akupunktur sertifikası da bulunmaktadır. Öte yandan uzun süredir bazı spiritüel tekniklerin ileri aşamalarını da uygulamaktadır. Şu an halen kendi kliniğinde çalışmalarına devam etmektedir.
Prof. Dr. Hamit Hancı
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini 1986 yılında tamamlayarak Tıp Doktoru ünvanını aldı. 1988'de E.Ü. Tıp Fakültesi Adli Tıp A.Dalı'nda ihtisasa başladı. 1992'deUzman, 1994 de Doçent oldu. 1994-2001 arası E.Ü. Tıp Fakültesi Adli Tıp A.Dalı  Öğretim Üyesi olarak çalıştı. Türkiye’de ilk kez tıp fakültelerinde “Hekimin Yasal Sorumlulukları- Tıp Hukuku”  ile “İnsan Hakları İhlallerinde Raporlama” derslerini müfredata koydu. 2001’deAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.Dalı’na Profesör olarak atandı. Türkiye’de ilk Tıp Hukuku, Adli Bilimler, Çapraz Sorgu, Adli Entomoloji, Adli Psikiyatri, Adli Hipnoz, Adli Koku , Su altı olay yeri inceleme ve adli kozmetoloji Kitaplarını çıkardı.
Prof. Dr. Filiz Can
 
Prof. Dr. Filiz Can, Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde öğretim üyesi, araştırmacı ve klinisyen olarak çalışmaktadır. Ortopedik Rehabilitasyon ve Geriatrik Rehabilitasyon Üniteleri şefi olarak çalışmakta ve lisans ve lisansüstü öğrencileri için “Ortopedik Rehabilitasyon” ve “Geriatrik Rehabilitasyon” dersleri vermektedir. Araştırmaları ortopedik rehabilitasyon, geriatrik rehabilitasyon ve manipülatif tedavi üzerinedir. Şimdiye kadar, ulusal ve uluslararası  birçok kitap ve hakemli dergilerde ortopedik ve  geriatrik rehabilitasyon ile ilgili çeşitli bölüm ve  araştırma makalesi yayınlamıştır. Halen “Ortopedi Fizyoterapistleri Derneği” ve “Geriatri Fizyoterapistleri Derneği”nin başkanıdır.
Prof. Dr. Hanefi Özbek
 
1991 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1998 yılında Farmakoloji ve Toksikoloji Bilim Doktoru PhD ünvan ve yetkisini aldı. Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunun asli üyesi olup, Müzikterapi Komisyonunun başkanlığını yapmaktadır. Halen Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak çalışmaktadır.
Op. Dr. Hasan Doğan
 
Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi 1988 mezun oldu. İhtisasını1993-1997’de Ankara Numune Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde yaptı. 2005-2007 yıllarında Nöralterapi, Şelasyon Tedavisi, Mikrosistem Akupunktur, Manyetik Alan Tedavisi,Applied Kinesyoloji,Manuel Tedavi eğitimleri aldı. Ozon Tedavisi ve Nöralterapinin Ortopedik hastalıklarda kullanımı temel konulu, yayınları, poster ve çalışmaları çeşitli Bilimsel platformlarda yayınladı. Özellikle Yara tedavisive Artrozlarda ozon tedavisi, İntra artiküler ozon uygulamaları, Nöralterapi, Proloterapi uygulamaları ve Miyofasial sistem sorunları ile Tetik noktalar konusunda çalışmalar yapmaktadır.
Uzm. Dr. İnci Erkin
 
43 yıllık bir Tıp Doktoru ve Klinik Biyokimya Uzmanıdır. Ancak son çeyrek yüzyılını Enerji Psikolojisi Tekniklerini uygulamaya ve öğretmeye adamıştır.EFT- Emotrance-QUANTUM HEALING  gibi teknikleri Türkiye de ilk uygulayan ve Uluslararası Master olarak onaylanmış kendi deyimi ile şifacı bir biyokimyacıdır. Sivil Toplum Kuruluşlarında -14 dernek ve vakıf- hizmet etmeyi BİLGİNİN ZEKATI olarak kabul etmekte olup Yurtiçi ve Yurtdışından ödüller ile onurlandırılmıştır.
Prof. Dr. Kemal Nuri Özerkan
 
1984 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1989’da Türkiye’de ilk kez Alternatif Tıp adlı dergiyi yayınladı. 1991'de kurulan Tıbbi Hipnoz Derneği’nin kurucu üyesi ve halen yönetim kurulu üyesidir. 1992’de Çin Tıp Akademisi’nde Akupunktur eğitimi aldı. 1995’te Sağlık Bakanlığı tarafından Akupunktur Üst Kurulu üyeliğine seçildi ve günümüze kadar değişik tarihlerde sağlık bakanlığının ilgili kurullarında görev yaptı. 2005 yılında  “Spor Psikolojisi Doçenti”, 2010 yılında ise "Spor ve Sağlık Bilimleri" alanında profesör oldu. Halen İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Spor ve Sağlık Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanıdır. "Spor Psikolojisine Giriş" ve “Bedenin Efendisi Zihin” adlı iki kitabı ile yurt içi ve yurtdışı dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.
Prof. Dr. Mete Edizer
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1991 yılında tıp doktoru olarak mezun olduktan sonra Anatomi doktorası yaptı. Aynı üniversitede başhekimlik görevinin yanı sıra GETAT biriminin kuruculuğunu üstlendi. Asıl ilgi alanı olan akupunkturun yanında biorezonans ve frekans tıbbına yöneldi. Evli ve bir çocuk babası olup halen Tıp Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevine devam etmektedir.
Prof. Dr. Murat Pehlivan
 
1992 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik Anabilim Dalı’na biyofizik alanında doktora çalışmalarına başladı. Kendisi 2010 yılından itibaren de anabilim dalı başkanı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Kendisinin çeşitli konularda yazılmış 41 adet makalesi, 106 adet çeşitli toplantılarda sunulmuş bildirisi, 2 adet kitap bölümü, 10 adet ödülü, 8 adet doktora ve yüksek lisans tamamlanmış tez danışmanlığı ve 1 adet patenti vardır.
Dr. Murat Topoğlu
 
1960 yılında Avanos’ta doğdu. 1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirerek İsviçre’de akupunktur çalışmalarına başladı. 1985’te Sri- Lanka Kolombo’da Akupunktur akademisinde öğrenim gördü. Mezotetapi ile selülit,lokal şişmanlığın ve yağların azaltılması üzerine Paris ve Barselona’da eğitim yaptı. 2003 yılı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin açmış olduğu Akupunktur kursunda eğitim verdi. Medikal Estetik Uygulama sertifikası bulunmaktadır. Ankara Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İstanbul Medipol ve Yeditepe Tıp Fakültesi’nde akupunktur üzerine ders vermektedir. Dr. Murat Topoğlu İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
Op. Dr. Mustafa Erşin
 
1986 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştığı yıllarda karşılaştığı Magnetorapi yöntemi sonrasında Geleneksel  ve Tamamlayıcı Tıp yöntemlerine yönelerek bu alanlarda uygulama ve eğitimlere başladı.  ETUD Yönetim Kurulu Başkanlığı,  Klasik Homeopati Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, KUHD Klinik Uygulamalı Hipnoz Derneği üyeliği ile birlikte İzmir Tabip Odası bünyesinde oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Komisyonu 2.dönem başkanlığını  yapmıştır. Şu an hala Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının birçoğunda çalışmalarını sürdürmektedir.
Prof. Dr. Neslihan Cabıoğlu
 
1994 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversiteden Genel Cerrahi Uzmanlığını alan, Cabıoğlu, İmmunoloji Doktorasını tamamladı. 2011-2013 yılları arasında Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Bölümü ve Meme Sağlığı Merkezi de 4.Sınıf Genel Cerrahi Eğitim Koordinatörü ve 4. Sınıf Genel Cerrahi Bilimler Koordinatör yardımlığı görevlerini üstlendi. 2013 yılından beri İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında öğretim üyeliği yapmaktadır.
Dr. Sinan Akkurt
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu. Dokuz yıl süreyle Aile Hekimi olarak görev yaptı. Bu sırada ulusal ve uluslararası alanda birçok eğitim programına katılarak tıp diplomasının yanına doğal tıbbın birçok yöntemine ilişkin sertifikaları da ekledi. Yurtiçi ve yurtdışında pranic şifa, matriksenergetics, hipnoz, kinezyoloji gibi farklı doğal tıp yaklaşımlarında eğitimler alan Dr.Akkurt, özellikle biorezonans metodu üzerinde yoğunlaştı.
Prof. Dr. Şükrü Torun
 
Nöroloji uzmanı ve T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı müzik terapisti olan Prof. Dr. Şükrü Torun, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde görev yapmaktadır. Ülkemizdeki Sağlık Bakanlığı onaylı ilk müzik terapi ünitesinin kurucusu, GETAT Bilim Komisyonu ve Dünya Müzik Terapi Federasyonu gruplarının üyesidir. Dr. Torun, kanıt temelli müzik tıbbı ve müzik terapi yaklaşımlarının modern sağlık ve özel eğitim uygulamalarına entegrasyonu yönündeki çabalarını sürdürmektedir.
Dr. Öğr. Üyesi Timuçin Atayoğlu
 
1997 yılında Londra Üniversitesi’nde stajer olduğu dönemde tamamlayıcı tıp konularına ilgi duymaya başladı ve o zamandan beri geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında, kanıta dayalı, koruyucu ve bütüncül tıp perspektifinde araştırmalara yoğunlaştı. 2008 yılında gittiği Çin’de dünyanın önde gelen apiterapi uzmanı Prof. Fang Zhuile birlikte apiterapi üzerine çalışmalarda bulundu ve akabinde ülkemizde önce Apiterapi Derneği ve sonrasında üniversite bünyesinde ilk Apiterapi Merkezinin kurulmasında aktif rol oynadı. Halen, Medipol Üniversitesi’nde, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ABD başkanı olarak görev yapmaktadır.
Dr. Med. Ulrich Randoll
 
1981 yılında Frankfurt Johann-Wolfgang-Goethe Üniversitesi Tıp bölümünden mezun oldu. 1985 yılında Diş Hekimliği’nden mezun oldu. Klinik gözlemleri sonucunda hastalarında izlediği problemler, onu  Biyo-Fizik araştırmalarına yönlendirdi. Dr. Randoll’un hücre bazında yaptığı çalışmalar, hücrelerin ‘hücredışı ve hücreiçi matriksleri’nin etkileşimini ele almaktaydı. Bu çalışmalar sonucunda ‘hücre kalitesi yönetimi’ kavramını geliştirdi ve Matriks Merkezleri Konseptini oluşturdu.

DANIŞMA KURULU

Dr. Hasan Hüsnü Eren
 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur. Akupunktur eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Frekans tıbbı olarak adlandırılan biorezonans ve bioquantum uygulamaları ile ilgili başta Almanya olmak üzere Rusya, Ukrayna ve Çin de araştırmalar yapmış ve eğitimlere katılmıştır. Holistik Tıp Akademisi kurucu başkanıdır. Hücresel  Tıp ve Ortomoleküler Tıp alanında özellikle Yüksek doz İyot,C vitamini ve D vitamini kullanarak kanser Otoimmun ve Kronik hastalıkların tedavileri konusunda eğitimler vermektedir. Ayrıca Bu yöntemleri ve ten-pass ozon yöntemini kullanarak kliniğinde hizmet vermektedir.
Dr. Ayfer Kuzulugil
 
1983’de Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1992’de Çin Halk Cumhuriyeti’nde International Acupuncture Training Center’da Akupunktur, TCM, Herbal Medicine, Qi gong ve Tuina masaj eğitimleri aldı.1995’ de Paris’te mezoterapi, 1997-2006 yılları arasında Lyon’da, GLEM’de Auriküloterapi, Aurikülomedisin ve Postüroloji eğitimleri aldı. 2003’den beri Gazi, Yeditepe, Atatürk, Medipol, Adnan Menderes, Yıldırım Beyazıt ve İnönü Üniversitelerinde açılan kurslarda auriküloterapi, aurikülomedisin ve postüroloji eğitimleri vermektedir. Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneğinin kurucu ve yönetim kurulu üyesidir.
Op. Dr. Cüneyt Tuğrul
 
1986 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 1998 yılından bu yana Dr. Cevdet Tuğrul Meme Hastalıkları Genel Cerrahi Dal Merkezinde Genel Cerrah-Meme Cerrahı – Sorumlu Hekim olarak çalışmaktadır. Birçok sivil toplum kuruluşunda görev alan Tuğrul, Sağlıkta Kalite Derneği (SAĞKAL) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Prof. Dr. Rüknettin Baha Çelik
 
Cerrahpaşa tıp fakültesinden mezun oldu, aynı fakültenin FTR anabilim dalında uzmanlık eğitimi gördü. 1989’da doçent ünvanını aldı. 1982 yılında rahmetli Dr. Nüzhetziyal hocanın yanında akupunktur eğitimine başladı. İki yıl hocayla çalıştı, 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde profesör oldu. Daha sonra Kars Kafkas Üniversitesi’nde FTR anabilim dalı başkanı fakülte kurulu üyeliklerinde bulundu. 2015-2016 yılları arasında Ardahan Üniversitesi sağlık bilimi yüksekokulunu kurdu. 2016 yılı mayıs ayında emekli oldu. FTR ve akupunktur alanlarında yerli ve yabancı yayınları vardır. 1 adet ‘’Şişmanlık ve Akupunktur ile Tedavisi’’ isimli kitabı vardır. Akupunktur derneği başkanıdır.
Uzm. Dr. Erol Ergüler
 
1983 yılı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunudur ve 1990 yılında Nükleer Tıp uzmanlığını almıştır.  Nükleer Tıp alanında (özellikle tiroid hastalıkları) faaliyetlerine devam ederken aynı zamanda Nişantaşı’ndaki kliniğinde başta akupunktur olmak üzere GETAT tedavileri uygulamakta ve eğitimler vermektedir.
Uzm. Dr. Erol Yalçın
 
Ankara Tıp Fakültesini 1982 yılında bitirdi. 1989 da Ankara Numune Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanlığını aldı. 2008 yılına Kadar Ankara Büyükşehir Belediye Hastanesinde görev yaptı.  Beşevler Tıp Merkezi ve Bahçelievler Tıp Merkezini yönetti. Birçok ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum vb çalışmalara katıldı. Halen Muayenehane GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp)  ünitelerinde hastalarına hizmet etmekte ve çeşitli kurumlarda GETAT dallarında Eğitmenlik yapmaktadır.
Uzm. Dr. Günnur Başar
 
1987’de Ege Tıp fakültesinden mezun oldu. 1992’de Aile Hekimliği İhtisasını tamamlayıp Almanya’nın Köln şehrinde Genetik alanında doktora yaptı. 2007 yılında halen başkanlığını yürüttüğü “Homeopati Derneği”ni, 2014’te Homeopatik Tıp Derneği’ni kurdu, homeopati alanında Sağlık Bakanlığında çeşitli komisyonlarda görev aldı. Şu anda akademik kökenli bir “şifacı” olarak çalışıyor, kronik tıbbi hastalığı olanlarla gönüllü terapi destek gruplarını ve Homeopati Derneği ve Medipol Üniversitesi bünyesinde T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı kursları yürütüyor.
Kerem Tufan - Müzik Terapisti
 
Müzik Terapi çalışmalarına 2009 yılında rahmetli tiyatro duayeni Yıldız Kenter`in teşviki ve destekleriyle İstanbul’da başlamıştır. Tecrübe alanı otizmli çocuklar başta olmak üzere özel gereksinimli bireyler ile gelişmiştir. Devlet Konservatuarında almış olduğu Ney ve Türk musikisi eğitiminin ardından Sayın Bedreddin Dalanın destekleri ile Yeditepe Üniversitesi’nde pedagoji ve müzik terapi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak araştırmalarını Londra da All Saints Child Club’da ve London Soas Universty de sürdürmüştür. Sağlık Bilimleri Üniversitesinde tamamladığı eğitim ile Müzikoterapi yetki belgesine layık görülmüştür.
Dr. Levent Buda
 
1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2001 yılında Homeopati ile tanıştı ve 2002 yılında burslu olarak Avrupa Homeopati Enstitüsüne kabul edildi ve 6 aşamalı Homeopati eğitimini tamamlayarak Homeopati Eğiticisi Ünvanı aldı. Aynı zamanda Fitoterapi eğitimini tamamlayan Dr.Buda, pek çok uluslararası ve ulusal kongre ve eğitime katıldı, bolca sunum ve yayın yaptı. Klasik Homeopati Derneği başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşuna üyedir.
Mustafa Ağaoğlu - Kayropraktik
 
-
Op. Dr. Mustafa Atasoy
 
20 yıl aktif göz cerrahisi yaptıktan sonra, kendi romatoid artrit’ini iyileştirmek için çıktığı yolculukta Fonksiyonel Tıp ile tanıştı. Amerika’da 1,5 yıl kalarak değişik yaklaşımdaki grupların eğitim ve toplantılarına katıldıktan sonra Türkiye’ye döndü. Doktorlar için yazdığı kitap ile ülkeyi Fonksiyonel Tıp kavramı ile tanıştırdı. Diktiği fidanı sulamak için kurduğu Fonksiyonel Tıp Akademisi (FTA) ile her branştan bin kişiye yaklaşan bir doktor ordusuna kendi sentezi doğrultusunda Fonksiyonel Tıp eğitimleri verdi. Bundan sonraki hedefi, dünya doktorlarına yönelik eğitici kitaplarla Fonksiyonel Tıp’ta FTA anlayışını dünyada yaymak ve FTA’yı uluslararası bir merkez haline getirmek. Mottosu: Taklit etme, takip etme, ortaya çıkar, geliştir.
Dr. Nezir Çelik
 
1985 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi‘ni bitirdi.1989-1995 yılları arasında Ankara il sağlık müdür yardımcısı,1990-1994 yılları arasında Dünya Bankası Türkiye sağlık projesi Ankara il koordinatörü olarak görev yaptı.1992-2017  yılları arasında   kendisine ait Tıp Merkezi’nde  işletmeci ve hekim olarak çalıştı. Halen Çukurambar/Çankaya adresinde muayenehanesinde  hizmet vermektedir.
Dr. Ruhi Çakır
 
1984'ten beri aktif doktorluk yapmaktadır. 2009 yılında Sağlık Bakanlığı görevinden emekli olup, Almanya Dresden Üniversitesi Tıp Fakültesinde Anti-Aging Yüksek Lisans yapmıştır. Tezini “Ozon Tedavisinin Anti-Aging Etkileri” konusunda vermiştir. 2010 yılında Uluslararası Bilimsel Ozon Komitesi’nin kurucuları arasında yer almıştır. 2016 yılında WFOT-Dünya Ozon Tedavi Dernekleri Federasyonu üyeliğine de seçilmiştir. Yurt içi ve yurt dışında Ozon Tedavisi, Otolog Tedaviler, Anti-Aging Uygulamaları konusunda çok sayıda seminer, konferans vermiş, birçok Kongrede konuşmacı olarak yer almıştır.2014'te GETAT Yönetmeliği sonrasında yurt dışında yaptığı bilimsel çalışmalar nedeniyle Ozon Tedavisi Denklik Belgesi almaya hak kazanmıştır.
Ecz. Sebati Bilgiç
 
1986 Ankara Üniveristesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. 10 yıldır Homeopat olarak çalışmakta, eğitimler vermekte ve çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda schüssler eğitimlerini vermeyi sürdürmektedr. Şu anda da Medipol Üniversitesi’nde Geleneksel Tıp (GETAT) kürsüsü altında homeopati eğitmeni olarak çalışmaktadır.
Dr. Serdar Özgüç
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında mezun oldu. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde “Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi” üzerine yüksek lisansını tamamlayarak “Bilim Uzmanı” ünvanı aldı. Tamamlayıcı tıbba ilgisi 2001’li yılların başında fitoterapi ile başladı. Fitoterapi dışında ayrıca homeopati, ozonterapi, proloterapi ve mezoterapi ile destek tedavileri uygulamaktadır. Serbest hekim olarak çalışmaktadır.
Dr. Sinan Güzel
 
1995 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.  Kendi sağlığı ile ilgili arayışı sırasında 1999 yılında hipnoz ve hipnoterapiyle tanıştı. İnsan Psikolojisi ve Psikoterapiler hakkındaki bilgileri ve Tıp eğitiminin verdiği bilimsel çalışma metotlarına “Bütüncül” ve “Tamamlayıcı” bakış açılarını da ekleme isteği ile, “Tamamlayıcı Tıp” branşları ile ilgili eğitimleri aldı. 2004 Yılından bu yana Klinik Hipnoz Akademisi çatısı altında Temel Hipnoz ve Profesyonel Hipnoz tekniklerini içeren eğitimleri yürütmektedir.
Uzm. Dr. Şerafettin Özdoğan
 
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Akupunktur ve Müzikterapi Eğitmeni,  Lazer terapi uygulamaları ve Beden Ritim Terapileri Geliştiricisi, Manuelterapist, Bilimsel çalışma ve araştırmacı, Ergonomi Danışmanı, Homeopat, Konuşmacı...
Dr. Tayfur Yağcı
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Akupunktur üst eğitimi için 1995 yılında Çin Halk Cumhuriyetine gitti. Klasik Homeopati eğitimi almıştır ve bu konuda Türkiyenin sertifikalı ilk homeopatlarındandır. Ulusal ve uluslararası kongrelerde yayınlanmış çok sayıda bildirisi vardır. Türkiye Akupunktur Derneği, Akademik Akupunktur Derneği, Tamamlayıcı Tıp Derneği, Anti-Aging Eğitim ve Araştırma Derneği üyesi, Klasik Homeopati Derneği kurucu üyesi, Türkiye Mezoterapi Derneği kurucu üyesi, Medikal Estetik Derneği, Kozmetik Araştırmacıları Derneği, Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği üyesi,Enerji Tıbbı ve Uygulama Derneği Onur Kurulu üyesi ve Fransa Mezoterapi Derneği üyesidir.
Dt. Tijen Secerli Dürer
 
Tijen Secerli Dürer 1988 İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun olmuş,tamamlayıcı tıp hayatına 1995 yılında İstanbul Akupunktur Derneği’nin eğitimleri ile akupunktur sertifikasını alarak başlamıştır. 2003’de Yeditepe Üniversitesi tıbbi hipnoz, 2008’de Nöralterapi ve 2017’de GETAT mezoterapi, kupa uygulamaları, ozon ve fitoterapi eğitimleri alarak bu uygulamaları dişhekimliği alanında kullanmaktadır. 2011 yılında Ticaret Üniversitesi’nde Psikoloji Yüksek Lisansını bitirmiş olup halen Yeditepe Üniversitesi Fizyoloji Ana Bilim Dalında Doktora öğrencisidir. Bütünsel Dişhekimliği Derneği’nin kurucu başkanı ve eğitmenidir.
Dr. Yücel Katı
 
2002 Yılında Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2012 yılında Gazi Üniversitesi’nde Akupunktur eğitimini tamamladı. Daha sonra başta Akupunktur olmak üzere; Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları ile ilgili çok sayıda eğitimler aldı, eğitimler verdi.

DÜZENLEME KURULU

Op. Dr. Mustafa Erşin
ETUD Yön. Kur. Başkanı
 
1986 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştığı yıllarda karşılaştığı Magnetorapi yöntemi sonrasında Geleneksel  ve Tamamlayıcı Tıp yöntemlerine yönelerek bu alanlarda uygulama ve eğitimlere başladı.  ETUD Yönetim Kurulu Başkanlığı,  Klasik Homeopati Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, KUHD Klinik Uygulamalı Hipnoz Derneği üyeliği ile birlikte İzmir Tabip Odası bünyesinde oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Komisyonu 2.dönem başkanlığını  yapmıştır. Şu an hala Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının birçoğunda çalışmalarını sürdürmektedir.
Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Cabıoğlu
(Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi-Fizyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi)
 
Başkent Üniversitesi Tıp fakültesi bünyesinde “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezini” 2015 yılında kurdu. 2000 yılından başlamak üzere birçok dönem “Sağlık Bakanlığı Akupunktur Bilim Kurulu” ve en son olarak da 2017 yılında “Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bilim Kurulu” üyeliğe seçilmiştir ve göreve devam etmektedir. Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği 2. Başkanıdır. World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies (WFAS) yönetim kurulu üyesidir. Akupunktur konusunda 45 adet SCI, SCI Expanded ve Yurtdışı indexlerde bulunmaktadır.

KONGRE SEKRETERYASI

Ayten Bodur
 
2012 Yılında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunudur. 2018 yılında AÖF Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. 2015’en beri Op. Dr. Mustafa Erşin’in asistanlığını yapmaktadır. Enerji Tıbbı ve Uygulamaları Derneği fahri üyesidir.
Günay Gizem Derdinne
 
2018 yılında Ankara Üniversitesi Anestezi bölümünden “Anestezi Teknikeri” olarak mezun olmuştur. Ankara Eğitim ve Araştırma ve Ankara Üniversitesi İbn-i Sina hastanelerinde  staj yapmıştır. Halen Özel Lokman Hekim Akay Hastanesi ”Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi’nde” Prof. Dr. Mehmet Tuğrul Cabıoğlu ile birlikte çalışmaktadır.

TR

ENG

TR

ENG

Organizasyon

ENERMED AKADEMİ

Plevne Bulvarı No:14 K:3 D:6 Alsancak  İzmir/Türkiye

+90 (232) 421 21 69    +90 (549) 451 79 79

bilgi@enermed.com.tr       www.enermed.com.tr