BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

  • Bildiri özetleri 05.06.2020 tarihine kadar gönderilmelidir.
  • Yazar isimleri açık olarak yazılmalıdır (Ahmet Ahmetoğlu*), sunan yıldız ile belirtilmeli (*) (akademik unvan kullanılmamalıdır). İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Yazarların, kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
  • Bildiri özeti başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).
  • Bildiri özeti içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
  • Bildiri özetinde orijinal çalışmalar için giriş, amaç ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır. Giriş, amaç, yöntem, (varsa) sınırlılıklar, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır. Orijinal çalışmalar dışında kalan özetler de giriş, amaç… gibi kısımların belirtilmesine gerek yoktur. Kullanılan kaynaklara “Kaynaklar” başlığı altında yer verilmelidir.
  • Gönderilen bildirilerin sözlü sunum veya poster olacağına bilim kurulu karar verecektir.
  • En az 3, en fazla 5 kelimeden oluşan "Anahtar Kelimeler" yazılmalıdır. Bildiri özeti en fazla 500 kelimeden oluşmalıdır.
  • Times New Roman 12 punto tek satır aralığında olmalıdır.
  • Özetler bilimsel Türkçe ve İngilizce olmalıdır.
  • Kabul edilen sözlü bildiriler ve posterler kongre E-kitabı şeklinde yayınlanacaktır.

BİLDİRİ GÖNDRİM FORMU

CAPTCHA placeholder image

Form gönderiliyor...

Sunucu bir hatayla karşılaştı.

Form alındı.

TR

ENG

Organizasyon

ENERMED AKADEMİ

Plevne Bulvarı No:14 K:3 D:6 Alsancak  İzmir/Türkiye

+90 (232) 421 21 69    +90 (549) 451 79 79

bilgi@enermed.com.tr       www.enermed.com.tr