Geçmişin Kadim Bilgileri ile Geleceğin Tıbbını Buluşturan E-Kongre
Konularımız arasında bulunan "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları" ile Enerji Tıbbı ve Frekans Terapilerini bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Bu yaklaşım kapsamında temel felsefesine uygun eğitimlere katılarak bilginin özüne uygun şekilde uygulama yapan "Ehil Eller" in artması asıl hedefimiz olmalıdır.

Enerji Tıbbı ve Frekans Terapileri alanında düzenlemekte olduğumuz ve 2020 yılında uluslararası katılımla üçüncüsünü hazırlamayı planladığımız "III. Uluslararası Enerji Tıbbı ve Frekans Terapileri Kongresi"; içinde bulunduğumuz şartlar sebebiyle ertelenmişti. Bu süreçte yaşadığımız belirsizlikler nedeniyle kongremizi 2020 yılı için tekrar programlamak yerine, aynı kongreyi “E-Kongre” şeklinde yaparak gelişmelere ışık tutmak ve çalışmalarımıza katkı yapmanın daha uygun olacağı kanısına vardık.

Ülkemizde "Enerji Tıbbı ve Frekans Terapileri"ne gönül vererek uygulamalar yapan sağlık meslek mensuplarımızın, uygulamakta oldukları bu yöntemlerin bir kısmı hakkında yaşanan belirsizliğin ortadan kaldırılması için yapılan çalışmalara destek olmak kongremizin ana hedeflerinden birisidir.

Bu yöntemlerin, özellikle ehil olmayan ve yetkisiz kişilerce kullanımının önüne geçilmesi ile hasta tedavi etme yetkisine sahip hekimler ile diğer sağlık meslek mensuplarının entegre çalışabilmesini sağlamak gerekmektedir.

Kongremizde; hedeflerimiz doğrultusunda konularında uzman değerli katılımcılarımızın sunumuyla, başta hekimler olmak üzere, sağlık meslek mensuplarımızı, kamuoyunu, hastaları ve basını bu konular hakkında bilgilendirecek, edinilen bilgi ve çalışmaları katılımcılar ile paylaşacak bir ortam planlanmıştır.

Op. Dr.Mustafa ERŞİN
Enerji Tıbbı Uygulamaları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Covid-19 viralinfeksiyonu ile mücadele ettiğimiz bu günlerde “3. Uluslararası Katılımlı Enerji Tıbbı ve Frekans Terapileri” kongresini e-kongre şeklinde yapmayı planladık. Buda kongre düzenleme ekibinin her şarta rağmen geleneksel hale getirme çabası içinde olduğumuz kongremizi yapma kararlılığını göstermektedir.

“Enerji Tıbbı ve Frekans Terapileri” kongresinde, akupunktur, hipnoz, homeopati ve ozon tedavisi gibi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, biyofrekans sistemleri gibi günümüz teknolojilerini kullanarak geliştirilen tedavi metotlarıyla ilgili çalışmaları ve derlemeleri içine almayı planladık. Kongre bilim kurulumuz, bu çalışma ve derlemeleri “Kanıta Dayalı” olarak değerlendirerek bilime katkıda bulunma çabasında olacaktır. Ayrıca kongremizin gerekli motivasyonu sağlayarak, bilim insanlarının bu konularda birçok araştırma yapmasına neden olursa, bunun ülkemiz ve bilim adına büyük bir kazanım olacağını düşünüyoruz. Bu konudaki çabalarımız artan ivme ile devam ederse enerji tıbbı ve frekans terapileri güncel tıpta hak ettiği yerde olacaktır.

“3. Uluslararası Katılımlı Enerji Tıbbı ve Frekans Terapileri” kongresine, geçmişten geleceğe köprü kurmamızı sağlayarak, “Güncel Tıbba” daha farklı bir açıdan bakmamızı sağlaması dileğiyle, hoş geldiniz diyorum.

Prof. Dr.Mehmet Tuğrul CABIOĞLU
Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi
Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

KONGRE KONU BAŞLIKLARI

 • Enerji Tıbbı
 • Akupunktur
 • Geleneksel Tıp Uygulamaları
 • Enerji Beden Hekimliği
 • Geleceğin Tıbbı ve Frekans Terapileri
 • Magnetoterapi
 • Matrix Ritim Terapisi
 • Biofrekans, Biofeedback
 • Biorezonans
 • Rezonans Terapileri
 • Meridyen Sistemi, Chi Enerjisi, Aura ve Çakralar
 • Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
 • Enerji Terapileri
 • Kupa Terapi
 • Apiterapi
 • Hipnoz
 • Homeopati
 • Ayurveda
 • Meditasyon, Yoga, Nefes, Pilates
 • Dua ve İnancın Hastalık ile İlişkisi
 • Tai-Chi, Chi Gong
 • Müzikterapi
 • Ergoterapi
 • Fonksiyonel Tıp
 • Beslenme ve Gıda Takviyeleri
 • Fitoterapi, Bitkisel Tedaviler
 • Reiki, EFT, Bioenerji
 • Doğal Sağlıklı Yaşam ve Çevre
 • Stres ve Hastalık İlişkisi
 • Ozon Terapi
 • Proloterapi
 • Kayropraksi
 • Osteopati
 • Manuel Terapi
 • Elektromanyetik Kirlilik ve Sonuçları

KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Cemal Çevik

Uzm. Dr. Ender Saraç

Dr. Med. Ulrich Randoll

Dr. Levent Buda

Op. Dr. Cüneyt Tuğrul

Devamı için ...

LOGO SPONSORLARIMIZ

BLEND 1601

FONKSİYONEL TIP AKADEMİSİ

HAY SAĞLIK MERKEZİ

MEDIOZON

BİYOFREKANS SİSTEMLERİ

HAS MEDİKAL

GENÇİZ FUARCILIK

OTAĞ MÜZİK MERKEZİ

KOÇ İLAÇ

UNIQUE WORKSHOP STUDIO

GERİATRİ FİZYOTERAPİSTLERİ DERNEĞİ

LOGOS SILVER